De Nederlandse politie zou fouten maken bij het verzamelen van internetgegevens. Privégegevens worden ten onrechte nog bewaard en er wordt te weinig op gelet wie er toegang toe heeft, blijkt vrijdag uit documenten in handen van de NOS.

Dat blijkt uit documenten in handen van de NOS

Nederlandse providers moeten iedere dag hun klantenbestand kopiëren en delen met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat daarbij om huis- en IP-adressen en telefoonnummers van alle internetgebruikers in Nederland.

Door de gegevens te kopiëren, kan de politie deze inzien na een proces-verbaal. Er zou bij de politie alleen onduidelijkheid bestaan over hoe er met de data moet worden omgegaan.

Gegevens worden te lang bewaard

De gegevens zouden in sommige gevallen zeven jaar worden bewaard, maar in een intern rapport van Justitie wordt benadrukt dat de wet een maximale bewaartermijn van vijf jaar kent. 

Er zou daarnaast onduidelijkheid bestaan over wie de gegevens mag inzien. Er zou pas achteraf worden vastgesteld welke ambtenaren ernaar mogen kijken. 

Verder zouden er problemen spelen bij werknemers van de 112-alarmcentrale. Zij mogen de data inzien bij noodgevallen, maar volgens het rapport wordt er "afwijkend" gehandeld.

Niet-bevoegde ambtenaar bekeek data

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie, dat gaat over de gegevensverzameling, werd in 2012 ook bekritiseerd in een intern rapport. Toen waren er geen landelijke richtlijnen die bepaalden hoe met de gegevens moet worden omgegaan. Een niet-bevoegde ambtenaar kon de gegevens in 2010 inzien.

Volgens het nieuwe rapport uit 2016 is de situatie sindsdien wel verbeterd.