DEN HAAG - Tot dusver onbekende hackers hebben vorige maand en deze maand op vier verschillende dagen geprobeerd in te breken in de computers van het ministerie van Economische Zaken, met als gevolg dat het ministerie slecht per computer bereikbaar was.

Onderzoek door de politie heeft niet geleid tot opsporing van de daders of duidelijkheid over hun motieven, schrijft minister Brinkhorst (Economische Zaken) in antwoord op Kamervragen van Gerkens (SP).