AMSTERDAM - Het gaat minister Hoogervorst (Volksgezondheid) niet lukken om een landelijk digitaal patiëntendossier op 1 januari te laten functioneren. Dat stellen Ernst & Young en Doxis Informatiemanagers op basis van een onderzoek onder 821 huisartsen, medisch specialisten en apothekers.

Volgens het onderzoek lopen de meeste zorgverleners achter op het invoeringsschema. Een beperkt aantal artsen zal gebruik gaan maken van de infrastructuur die het mogelijk maakt dossiers digitaal te beheren. Het overgrote deel is echter niet bij een regionaal zorgnetwerk betrokken en zal dus niet op de landelijke infrastructuur kunnen aansluiten.

Veel artsen weten niet wat in hun regio de stand van zaken is op het gebied van de invoering van het eMedicatiedossier. Daarnaast is niet duidelijk welke informatie moet worden opgenomen of wie toegang krijgt tot het dossier. Onduidelijkheid is er ook over de vraag of de patiënt bij het dossier moet worden betrokken.

De regio's Noord-Holland Noord en Zwolle hebben van het ministerie extra geld ontvangen om ervaring op te doen met de ontwikkeling van een regionaal eMedicatiedossier en deze ervaring beschikbaar te stellen aan de overige drie regio's. Uit het onderzoek blijkt dat ze in Noord-Holland Noord en Zwolle niet verder zijn. In de regio Almere is 71 procent van de huisartsen aangesloten op een regionale ICT-infrastructuur; in Noord-Holland Noord is dat 18 procent en Zwolle 37 procent.