De Zweedse internetprovider Bahnhof is door de reclamecommissie berispt wegens het gebruik van een seksistische foto bij een wervingscampagne. Het beeld zou vrouwen portretteren als "inwisselbaar goed" en doen "alsof alleen hun uiterlijk interessant is".

Het Zweedse bedrijf gebruikte de foto bij een personeelsadvertentie. Op de foto is een man te zien die verlekkerd naar een andere vrouw omkijkt, terwijl zijn vriendin hem een kwade blik toewerpt.

De nagekeken vrouw moet het bedrijf Bahnhof voorstellen, de boze partner de oude werkgever en de man de potentiële nieuwe werknemer.

De afbeelding leverde een storm van kritiek op en het Zweedse bedrijf werd daarop teruggefloten door de reclamecommissie. Die oordeelde unaniem dat de foto discriminerend is, omdat de vrouw afgeschilderd wordt als lustobject. Het bekrachtigt de stereotypering van "de man die elke vrouw als vervangbaar ziet", schrijft de commissie in haar oordeel.

Bahnhof verweerde zich door te zeggen dat het wilde laten zien "een aantrekkelijke werkgever" te zijn.