De Nederlandse politie slaagt er meestal niet in om de dader achter een hack te vinden. Slechts 5 procent van de aangiften bij een hackmisdrijf worden opgelost.

Het aantal meldingen van hackmisdrijven groeit bij de politie, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vrijdag zijn gepubliceerd.

In 2017 werden er 2.300 aangiften van computervredebreuk gemaakt. Een jaar daarvoor waren dat er nog 1.875. 

Van de 2.300 hackmisdrijven in 2017, zijn er slechts 105 opgelost. Dat komt neer op 4,6 procent. Er zouden 220 verdachten bij de politie zijn geregistreerd die mogelijk schuldig zijn aan de hacks.

Het aantal opgeloste hacks ligt daarmee veel lager dan bij andere misdrijven, waarvan gemiddeld ongeveer een kwart werd opgelost in het afgelopen jaar.

Eén op de negen Nederlanders was volgens het CBS in 2017 slachtoffer van één of meer cyberdelicten. Het kan daarbij gaan om hacks, maar ook om bijvoorbeeld identiteitsfraude of cyberpesten.