DEN HAAG - De prestaties van gemeenten in de uitvoering van de bijstand zijn vanaf maandagmiddag op internet te checken. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken wil burgers, gemeentebestuurders en -raadsleden op die manier beter inzicht geven in het gevoerde beleid. Ook wordt het mogelijk om gemeenten te vergelijken.

Het 'gemeenteloket' op internet wordt gelanceerd door Van Hoof in het stadhuis van Schiedam en is vanaf dan te vinden via de website van het ministerie van Sociale Zaken (www.minszw.nl).

De site moet antwoord geven op vragen als: Hoeveel mensen krijgen een uitkering? Hoeveel bijzondere bijstand wordt er betaald? Hoe groot is de kans dat mensen weer aan het werk komen? En hoe presteert een gemeente ten opzichte van anderen?

Sinds de invoering van de nieuwe Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de uitkeringen. Voor de lokale overheden is het profijtelijk geworden om te voorkomen dat mensen in de bijstand terechtkomen en om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Geld dat ze overhouden, kunnen ze vrij besteden.

Een woordvoerster van Sociale Zaken wees erop dat de lokale overheden nu anderhalf jaar werken met de nieuwe Bijstandswet en er nog een hoop aan het veranderen is. Volgens haar is het dan ook te vroeg om te concluderen welke gemeente nu het slechtste scoort en welke als beste uit de bus komt. Bovendien gaat een belangrijk deel van de gegevens in de zogenoemde kernkaart op de internetsite nog over het eerste uitvoeringsjaar (2004).

Verhuizen

Het ministerie verwacht overigens niet dat burgers via internet nu gaan uitzoeken in welke gemeente zij het beste een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en gaan winkelen bij lokale overheden die meer bijzondere bijstand geven of geld steken in reïntegratie. "Mensen zullen helemaal moeten verhuizen als ze in een andere plaats een uitkering willen aanvragen. Dat is wel een enorme stap", aldus de woordvoerster.