ZURICH - Een op de drie muziek-cd's ter wereld is illegaal. In de handel met gekopieerde muziek gaat 4,6 miljard dollar om en de zwarte markt vormt een ernstige bedreiging voor de muziekindustrie. Overheden moeten daarom strenger optreden tegen inbreuk op het auteursrecht, staat donderdag in het jaarlijkse rapport van de internationale branchevereniging van platenmaatschappijen (IFPI) over commerciële piraterij.

In 31 landen is meer dan de helft van de cd's illegaal. Het gaat dan vooral om landen in Zuid-Amerika, Azië, Oost- en Zuid-Europa. "Onacceptabel", schrijft directeur J. Kennedy van IFPI in het rapport. In Nederland ligt het aantal illegale muziekdragers beneden het internationale gemiddelde, maar voor West-Europese begrippen scoort Nederland hoog.

"We strijden tegen piraterij omdat de muziekindustrie anders niet eens meer zou bestaan", beargumeert de International Federation of the Phonographic Industry. Investeringen in nieuw talent staan onder druk, concludeert Kennedy.

In Europa heeft de georganiseerde criminaliteit commerciële piraterij in zijn greep. Het probleem verergert door zwakke grenscontroles en EU-lidmaatschap van Oost-Europese landen.