LOS ANGELES - Het kijken naar geweld op televisie en het spelen van gewelddadige videospelletjes maakt kinderen niet alleen agressiever maar zorgt er ook voor dat ze gemener en wantrouwend worden. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers in een donderdag uitgebracht rapport.

Het rapport is opgesteld door onderzoekers van twee universiteiten en door het Nationaal Instituut voor Media en Gezin, een mediawaakhond die jaarlijks een rapport uitbrengt over video- en computerspelletjes.

Het rapport stelt dat kinderen die in hoge mate worden blootgesteld aan gewelddadige televisieprogramma's en spelletjes zich vaker schuldig maken aan, wat de onderzoekers noemen, relationele agressie. Hieronder vallen onder meer scheldpartijen en het uiten van dreigementen. Ook hebben deze kinderen de neiging andere mensen te wantrouwen.

"Lang voordat een kind uiteindelijk een stomp uitdeelt of een wapen oppakt, heeft het waarschijnlijk al kenmerken van die relationele agressie vertoond", aldus een van de opstellers van het stuk. "Dit gedrag legt de basis voor meer gewelddadig gedrag dat naar voren komt als de kinderen ouder worden."

De onderzoekers bestudeerden gedurende zes maanden 219 leerlingen van basisscholen in stedelijke en landelijke gebieden. Kinderen die het meest gestoorde gedrag vertoonden, bleken in hoge mate blootgesteld te zijn aan geweld op tv. Ook speelden ze meer videospelletjes dan de andere kinderen en gaven ze de voorkeur aan het toepassen van veel geweld in die spelletjes. Uit het onderzoek blijkt dat die tendens verder toeneemt naarmate de kinderen ouder worden.