BRUSSEL - Het Europees Parlement wil dat het mogelijk wordt om in bepaalde omstandigheden software te patenteren. De parlementaire specialisten hebben voorstellen om een omstreden Europees wetsvoorstel drastisch te veranderen, weggestemd. Daardoor blijft software die behoort bij een "technisch-mechanische vinding" octrooieerbaar.

Het softewarepatent is zeer omstreden bij kleine programmeerbedrijven. Zij vrezen dat de grote bedrijven op alles een octrooi leggen, waardoor het schrijven van onafhankelijke programma's vrijwel onmogelijk wordt.

Maar volgens CDA-europarlementslid Doorn woensdag zijn er ook kleine bedrijven die te winnen hebben bij het standpunt van het parlement. "Alleen de technisch-mechanische vindingen patenteren en de bijbehorende software niet, dan kan dus niet. Dat geldt niet alleen voor de Philipsen van deze wereld."

Het parlement moet zich nog voltallig uitspreken over de kwestie. Daar ontbreekt het volgens Doorn aan voldoende meerderheid om het standpunt van de specialisten te onderschrijven, waardoor het parlement terugvalt op een eerdere positie waarin softwarepatenten slechts met moeite mogelijk zijn.