Scholen in Nederland mogen de namen van geslaagde leerlingen alleen met hun toestemming publiceren, om zo te voldoen aan Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat schrijft minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob in reactie op vragen van het CDA-kamerlid Michel Rog.

Rog vroeg de minister of hij bekend is met berichten over scholen die de namen van geslaagde leerlingen na het eindexamen niet publiceren, om zo te voldoen aan de AVG. Die Europese privacywet geldt sinds 25 mei en eist bij verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betreffende persoon.

Rog spreekt van "doorslaan met het beschermen van persoonsgegevens". De minister stelt dat de AVG "kan botsen met andere belangen, zoals de wens van scholen om hun geslaagde leerlingen te feliciteren en in het zonnetje te zetten''.

Leerlingen moeten 'nee' kunnen zeggen

Toch is het publiceren van namen van geslaagde leerlingen volgens de minister niet onmogelijk. "Wel geldt een belangrijke voorwaarde: zij hebben daarvoor toestemming nodig", aldus Slob. "Als leerlingen niet genoemd willen worden, kunnen zij ook 'nee' zeggen. Ik begrijp dat dit voor scholen een extra administratieve last met zich brengt."

De minister wil scholen niet vrijpleiten voor boetes die privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan opleggen bij overtreding van de regels. "De Autoriteit Persoonsgegevens is een onafhankelijk toezichthouder. Het past mij daarom niet om me met het toezicht op de AVG te bemoeien", aldus de minister.

Kamerlid Rog vraagt ook of het delen van de gegevens onder voorgaande wetten ook al niet was toegestaan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, die tot 25 mei 2018 van toepassing was. De minister wijst op de uitgebreidere bevoegdheden van AP, die nu bijvoorbeeld veel makkelijker boetes kan opleggen.