AMSTERDAM - Minstens 40 procent van de heffing op beschrijfbare dvd's of cd's, die bedoeld is om artiesten en andere rechthebbenden schadeloos te stellen voor zogenaamde thuiskopieën, komt nooit bij die artiesten terecht. Dit schrijft het computerblad PC-Active deze week.

Over 35 procent van de schijfjes zou al helemaal geen heffing worden afgedragen, omdat deze via het grijze circuit worden verkocht. In het artikel 'Waar blijft dat geld?' bestempelt het blad de gang van zaken als 'infantiel, gemakzuchtig, willekeurig, oneerlijk, onzorgvuldig en totaal inefficiënt'.

"Niet alleen komt minstens 40 procent van het geïnde geld nooit bij de rechthebbenden terecht, er wordt bovendien gebruikgemaakt van uit de lucht gegrepen marketinggegevens," aldus het blad.

PC-Active bekritiseert ook de voorgenomen heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf en signaleert het gebrek aan expertise bij de overheid en de door haar aangestelde beslissingnemers waardoor Nederland op termijn buiten de boot dreigt te vallen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in de elektronica.

Het blad kwam de zogenoemde wantoestanden tegen tijdens het voorbereiden van een artikel over buitenlandse aanbieders van beschrijfbare dvd's en cd's. "Bij Stichting de Thuiskopie, die in Nederland deze heffing int, kregen wij vreemd genoeg met de Wet Openbaarheid van Bestuur, ofwel WOB, in de hand geen cijfers los. Die geheimdoenerij intrigeerde ons. Je zou denken dat elke overheidsmaatregel controleerbaar moet zijn voor de burger. Daarvoor is de WOB ook in het leven geroepen. In de praktijk blijkt echter dat de overheid de WOB deskundig buiten werking heeft gesteld, eenvoudig door de uitvoering in handen te geven van een privaatrechtelijke stichting," aldus de auteur van het artikel, Gerrit Jan Groothedde.