DEN HAAG - Het kabinet gaat radicale en terroristische uitingen via internet en buitenlandse satellietzenders harder aanpakken. De politie zal meer opsporingswerk op het wereldwijde computernetwerk gaan doen. Ook komt er een meldpunt computercriminaliteit waarbij de prioriteit ligt bij haatzaaiende, gewelddadige en terroristische boodschappen.

De ministerraad stemde vrijdag in met deze voorstellen van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken). In navolging van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst constateert het kabinet ook dat de terreurdreiging in Nederland nog altijd "substantieel" is en sterker dan voorheen van binnenuit komt.