DEN HAAG - Twee op de drie werknemers maakt gebruik van computers bij de uitoefening van hun vak. Gemiddeld zitten ze zeventien uur per week achter de pc en 35 procent van die tijd wordt doorgebracht op internet. Dat staat in het rapport 'Verzonken technologie. ICT en Arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP ).

Het SCP heeft tijdens het onderzoek samengewerkt met onderzoeksinstituut TNO, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het rapport geeft een beeld van het ICT-gebruik op het werk en de gevolgen die dit heeft voor onder meer de kwaliteit van de arbeid, de betrokkenheid bij het werk en het risico op RSI.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat mannen, leidinggevenden en flexwerkers minder kans hebben op RSI-klachten. Van de werknemers met RSI kampt 10 tot 20 procent met serieuze aandoeningen, zoals ontstoken aanhechtingen van pezen aan botten of ingeklemde zenuwen.

De computer is volgens de opstellers van het rapport volledig geïntegreerd in het dagelijks werk en in de privé-sfeer. Zo zitten arbeidsongeschikten wekelijks gemiddeld zo'n acht uur achter de pc, waarvan vijf uur op internet. De gemiddelde huisvrouw of -man beroert het toetsenbord vijf uur per week en is dan drie uur op internet actief.