AMSTERDAM - De explosie van non-verbale communicatie heeft het leven van dove mensen ingrijpend veranderd. Hoewel voor veel mensen internet een belangrijk onderdeel van hun leven is geworden, geldt dat voor doven nog wel het meest.

Internet doorbreekt twee belangrijke barrières waardoor dove mensen zich geïsoleerd voelen. De eerste barrière is een geografische. Er zijn veel dove mensen in de wereld, maar ze kunnen alleen communiceren als ze bij elkaar zijn. Het gebruik van een telefoon is vanzelfsprekend niet aan de orde. Door internet kunnen doven beter met elkaar communiceren. Er zijn speciale discussiegroepen of internetsites voor doven.

Nieuwe vrienden

De tweede barrière voor doven is dat het lastig communiceren is met horende mensen. Gebarentaal wordt maar door een enkeling beheerst en praten weer moeilijk voor doven. Dankzij email en chatrooms kunnen doven met iedereen communiceren en kunnen ze overal nieuwe vrienden maken.Dankzij de vele vormen van non-verbale communicatie op internet kunnen doven dingen doen waar ze vroeger alleen maar van konden dromen.