Het lukt de Belastingdienst niet om vóór 1 januari 2019 te stoppen met het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zzp'ers. Het verwerken is in strijd met de privacywet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde de Belastingdienst begin juli een deadline van 1 januari 2019 om het gebruik van het persoonlijke BSN in btw-nummers te stoppen.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst zijn systemen niet voor die datum kan aanpassen. De staatssecretaris gaat in gesprek met AP om te onderzoeken of er ruimte bestaat voor een overgangsperiode.

Snel stelt op korte termijn een commissie samen met experts op het gebied van ICT, fiscaliteit en privacy. De commissie moet beoordelen of de inschatting van de Belastingdienst klopt.

De AP heeft het beleid van de Belastingdienst getoetst aan de AVG, de nieuwe Europese privacywet die 25 mei van kracht is gegaan.

Eigenaren van een eenmanszaak, zoals zzp'ers, krijgen voor zakelijke communicatie met de Belastingdienst een speciaal btw-nummer. Dat nummer bestaat voor een gedeelte uit het persoonlijke BSN, dat bedoeld is voor communicatie met de overheid. Ondernemers moeten het btw-nummer vermelden op al hun facturen.

Tussenoplossing

De Belastingdienst overweegt een tussenoplossing in de vorm van een conversieservice. Daarbij wordt het BSN nog wel gebruikt, maar alleen binnen de Belastingdienst.

Extern zouden ondernemers dan een nieuw btw-identificatienummer krijgen, dat hun BSN niet bevat. De conversieservice zet het nieuwe nummer bij inkomend verkeer om naar het oude nummer, en bij uitgaand verkeer andersom.

Deze zomer rondt de Belastingdienst een impactanalyse af van die mogelijke tussenoplossing. Ook die oplossing zal volgens de Belastingdienst erg complex zijn.

ICT-problemen

In 2017, vóór de invoering van privacywet AVG, sprak AP de Belastingdienst ook al aan op het gebruik van de het persoonlijke BSN in btw-nummers. De Belastingdienst startte toen een intern onderzoek naar alternatief gebruik van het BSN.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de Belastingdienst het gebruik van de nummers pas kan aanpassen bij de invoering van een nieuw computersysteem. Daar wordt al jaren aan gewerkt, en de oplevering van het nieuwe systeem liep meermaals vertraging op. Snel zei begin dit jaar dat de ICT-problemen bij de Belastingdienst nog jaren zullen aanhouden.

Als de Belastingdienst zijn systemen nu zou aanpassen om het persoonlijke BSN niet meer te gebruiken, zou dat volgens de staatssecretaris mogelijk ten koste gaan van de voortgang van het nieuwe systeem.