DEN HAAG - Overtredingen en misdrijven inzake muziek-, film-, en videoproducties en interactieve software worden voortaan opgespoord door de FIOD-ECD. De private auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra (ODBS) doet zijn opsporingsdienst met ingang van 1 januari 2003 over aan de financiële en economische speurneuzen van de overheid. Dit hebben de ministers van Justitie en Financiën besloten.

Ze vinden dat de opsporing van strafbare feiten een overheidstaak is. De belangrijkste reden voor de overgang naar de FIOD-ECD is dat deze organisatie al belast is met opsporingstaken op het terrein van het 'intellectuele eigendom'.

Minister Korthals, beleidsverantwoordelijke voor auteursrecht en de aanverwante 'naburige' rechten, is van mening dat de bestrijding van namaak en piraterij op deze manier het best gewaarborgd is.