AMSTERDAM - Het college van OPTA , de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, is tevreden over de resultaten van haar inspanningen op het terrein van de het bestrijden van spam. Verschillende, onafhankelijke organisaties hebben vastgesteld dat de hoeveelheid spam uit Nederland het afgelopen jaar is afgenomen.

De website spamklacht.nl werd gedurenden het afgelopen jaar 48.168 keer bezocht. In totaal werden 7114 klachten ingediend. Het grootste deel, 5996 klachten, betrof spam per email. Met name over hypotheken, medicijnen en erectie-pillen, kantoorartikelen, DVD's en replica-merkhorloges.

De tweede categorie in omvang was spam per SMS, waarover 526 klachten werden ontvangen, onder andere over horoscoop-berichten, moppen en ringtones. Over spam per fax kwamen 235 klachten binnen. Mede naar aanleiding van de ingediende klachten legde OPTA vier boetes op en werden 21 waarschuwingen uitgedeeld. Van de in totaal 47 opgestarte onderzoeken werden er zeven afgerond zonder dat er een sanctie werd opgelegd. De overige zaken lopen nog of zijn aan buitenlandse zusterorganisaties overgedragen.