DEN HAAG - Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) is tegen een ongebreidelde patentering van nieuwe software. Ze heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven naar aanleiding van een advies over een omstreden Europees voorstel. Het advies om onderhandelingen over de richtlijn stop te zetten, legt de staatssecretaris naast zich neer.

Grote bedrijven claimen op dit moment van honderden softwarevindingen het octrooi. Veel octrooien leveren geen bijdrage aan de stand van de techniek, beargumenteert een speciale adviescommissie. Van Gennip herkent zich in dat beeld.

Tegenstanders vrezen dat patenten softwarevernieuwing en kleinere softwareontwikkelaars belemmeren en ze verwachten het ontstaan van een 'Amerikaanse' claimcultuur.

Softwareuitvindingen

Volgens de commissie onder leiding van voormalig Tweede-Kamerlid Giskes moet worden voorkomen dat de richtlijn een apart octrooiregime voor softwareuitvindingen creëert.

Voorzitter Giskes begrijpt dat de staatssecretaris niet primair inzet op het stilleggen van de onderhandelingen, verklaarde ze donderdagavond. "Dat is in deze fase ook erg lastig." Toch hoopt de commissie dat ze een poging waagt.

EU-voorzitter Luxemburg probeert op dit moment voldoende steun te vinden om het voorstel door het Europees Parlement te loodsen.