AMSTERDAM - Over een aantal jaren is de techniek zover ontwikkeld dat laptops of zelfs mobiele telefoons op methanol kunnen lopen, dit meldt de Technische Universiteit Eindhoven . Kleine brandstofcellen, gevoed met waterstof door minuscule fabriekjes, zouden de functie van batterijen kunnen overnemen. Het micro-fabriekje zou tot vijf keer langer meegaan dan een batterij.

Cruciaal is een zo klein mogelijke afmeting met behoud van energie-efficiency en betrouwbaarheid. Ir. Erik Delsman heeft om dit te bereiken een chemisch fabriekje ontwikkeld, kleiner dan een sigarettendoosje. Delsman hoopt met zijn vinding donderdag 2 juni aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) te promoveren.

Micro-elektronica

De technieken van de micro-elektronica zijn ook toepasbaar voor de ontwikkeling van chemische reactoren. Kanalen en structuren tot wel 1 micrometer (80 micrometer is de dikte van een menselijke haar) zijn mogelijk. Deze kleine structuren maken een intensief contact tussen de doorstromende gassen of vloeistoffen en de wand mogelijk. Chemische reacties verlopen daardoor sneller en gecontroleerder met minder afval en gevaar voor explosies en gezondheid.

Deze microreactoren zijn bruikbaar voor de ontwikkeling van kleine, draagbare systemen voor de productie van waterstofgas uit methanol. In combinatie met een brandstofcel kan zo’n systeem de batterijen in een laptop computer vervangen met een potentieel vijfmaal langere stand-alone gebruiksduur dan bij de huidige accu's.

Sigarettendoosje

Delsman heeft in zijn promotieonderzoek het ontwerp beschreven van een methanol-reformer die waterstof produceert voor een brandstofcel. Delsman vervaardigde onder andere een fabriekje kleiner dan een sigarettendoosje dat in staat is koolmonoxide te verwijderen uit een waterstofrijk gasmengsel. Hierbij zijn een chemische reactor en twee warmtewisselaars opgebouwd uit een stapeling van dunne plaatjes waarin kanalen zijn geëtst met een diameter van 300 micrometer. De gehele methanol-reformer inclusief alle extra systemen (kleppen, pompen, sensoren) zal een afmeting hebben van ongeveer 5 sigarettendoosjes.