Het Europees Parlement heeft donderdag nog geen akkoord gegeven om de onderhandelingen over hervormde auteursrechtenregels te beginnen.

Dat geeft het Europese Parlement de mogelijkheid om omstreden onderdelen van de wet aan te passen. Tegenstanders vrezen dat onder meer het 'uploadfilter' en de 'linktaks' negatieve effecten gaan hebben.

Een meerderheid van 318 Europarlementariërs stemde donderdagmiddag tegen, terwijl 278 leden voor stemden. De resterende 31 leden onthielden zich van hun stem.

De door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen moeten kunstenaars en andere creatieve makers betere bescherming tegen inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal bieden.

Uploadfilter

Een van de nieuwe regels verplicht internetplatformen die "grote hoeveelheden werk bewaren en beschikbaar stellen" om "passende maatregelen" te treffen tegen auteursrechtelijk beschermd materiaal dat illegaal wordt geüpload.

Tegenstanders van de maatregel spreken van een 'uploadfilter'. Zij vrezen dat de algoritmes die auteursrechtelijk beschermd materiaal moeten herkennen, in de praktijk ook rechtmatig geüpload werk gaan tegenhouden.

Linktaks

Ook is er kritiek op een ander artikel van de wet, dat door tegenstanders ook wel de 'linktaks' genoemd wordt. Critici zijn bang dat de wet websites verplicht om andere sites te betalen als ze daarnaartoe zouden linken. Een nieuwssite die naar een originele bron linkt, zou bijvoorbeeld die bron moeten vergoeden. De maatregel zou ook gelden voor zogenaamde 'snippets': deelbare korte uittreksels van een pagina, bedoeld om naar de bron door te klikken.

Eerder op donderdag gingen verschillende talen van Wikipedia uit protest tegen het voorstel offline. De online encyclopedie vreesde zijn diensten niet langer gratis te kunnen aanbieden als een 'linktaks' ingevoerd zou worden.