De Nederlandse waakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste maand na de invoering van Europese privacywet AVG bijna twintig klachten per dag gekregen.

AP heeft de eerste vierhonderd klachten inmiddels geanalyseerd, meldt de privacywaakhond vrijdag. In de eerste tien dagen ontving AP 170 klachten.

Sinds 25 mei is de Europese privacywet AVG van kracht. De wet stelt meer eisen aan bedrijven bij het verwerken van gegevens van gebruikers. Mensen kunnen om inzicht in hun eigen gegevens vragen en eisen dat die verwijderd worden. Bij problemen kunnen zij klagen bij AP, die toeziet op naleving van de wet in Nederland.

Bijna een derde van de klachten die AP in de eerste maand ontving, gaan over het verwijderen van gegevens. Gebruikers willen bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer ontvangen en daarom hun e-mailadres verwijderen, maar krijgen dat niet of niet makkelijk voor elkaar.

Vooral bedrijven

Nog eens 18 procent van de klachten gaat over de verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Bedrijven mogen zonder toestemming van de eigenaar geen gegevens aan derden verstrekken, en moeten de eigenaar inzicht geven in wie toegang tot de gegevens heeft.

Gebruikers kunnen ook zelf inzage in hun eigen gegevens eisen, 5 procent van de klachten gaat over dat recht. Met 87 procent gaat het gros van de klachten over bedrijven, de rest over overheidsinstanties.

Grensoverschrijdend

84 van de klachten die AP heeft ontvangen, zijn volgens de waakhond grensoverschrijdend. Een deel van de klachten wordt doorgegeven aan privacytoezichthouders in andere Europese landen. AP kan alleen toezien op bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Veel grote internetbedrijven hebben één Europees hoofdkwartier en vallen onder het toezicht van de waakhond van hun vestigingsland.

AP zegt alle klachten in behandeling te hebben. De waakhond belooft tweemaal per jaar verslag te doen over de manier waarop de toezichthouder klachten heeft behandeld.