Reclamezuilen die voorbijgangers met een camera herkenbaar in beeld brengen, mogen dat niet doen zonder nadrukkelijke toestemming.

Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de reclamebranche, na tips van bezorgde voorbijgangers. De AP ziet toe op de naleving van de Nederlandse privacywetgeving.

Adverteerders gebruiken camera's in reclamezuilen om te analyseren wat voor soort mensen op welke tijden voorbij lopen. Ook worden ze gebruikt om te analyseren hoelang naar reclames wordt gekeken. De reclames op de zuil worden dan op het publiek aangepast. Ook bestaan er zuilen die met gezichtsherkenning werken en bijvoorbeeld reclame voor een opticien laten zien aan een brildragende voorbijganger.

Volgens de toezichthouder valt het filmen van voorbijgangers met een reclamezuil onder het verwerken van persoonsgegevens. Dat mag volgens de recente Europese privacywet AVG niet zonder nadrukkelijke toestemming van de passant.

QR-codes

De AP stelt een aantal mogelijkheden voor waarop reclamemakers toestemming kunnen vragen voor het gebruik van een camerazuil. Zo zou volgens de toezichthouder een QR-code aan reclames kunnen worden toegevoegd, waarbij de camera pas aangaat als een passant de code scant.

Een ander voorbeeld is een bijbehorende app die met locatiebepaling toont dat de gebruiker voor het billboard staat. In de app kunnen gebruikers dan hun toestemming geven voor cameraopnames.

Er bestaat ook een bepaling in de AVG rond "gerechtvaardigd belang" van het gebruik van persoonsgegevens. Volgens de AP vallen cameraopnames van een private onderneming in de publieke ruimte echter niet snel onder gerechtvaardigd belang.

Verboden

Zonder toestemming van de gebruiker mag de camera van reclamezuilen standaard geen opnames maken. Zuilen die camera's alleen gebruiken om het aantal voorbijgangers te tellen, kunnen volgens de toezichthouder beter overstappen op een infraroodcamera. Daarbij worden gezichten niet vastgelegd.

De AP startte in 2017 al een onderzoek naar reclamezuilen met camera's op NS-stations. Ook toen stelde de toezichthouder al dat camera's in principe alleen door gemeenten en de politie in de openbare ruimte geplaatst mogen worden.