BRUSSEL - De commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement heeft donderdag bijna unaniem voorstellen afgewezen om gegevens over computer-, internet- en telefoonverkeer langer op te kunnen slaan. Dat gebeurde op initiatief van PvdA-europarlementariër Mastenbroek, die ervan uitgaat dat het voltallige EP in juni het voorstel ook zal verwerpen.

Het plan om onbeperkte opslag van persoonlijke data mogelijk te maken, komt van de Britse ex-minister van Binnenlandse Zaken Blunkett. Die wilde het in Europees verband regelen, nadat hij er in het nationale parlement geen meerderheid voor had gekregen.

Frankrijk, Zweden en Ierland steunden hem in dat streven. Nederland zette het onderwerp in de tweede helft van vorig jaar onder zijn EU-voorzitterschap op de Europese justitie-agenda.

Het Europees Parlement heeft alleen adviesrecht op dit terrein. Invoering van de Europese grondwet zou het EP wel volledige beslissingsbevoegdheid geven. Na het advies van het parlement moeten de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zich opnieuw buigen over de data-opslag.