Het is niet wenselijk om de zogenoemde blockchaintechnologie toe te passen in het verkiezingsproces, concludeert onderzoeker Jaap-Henk Hoepman van de Radboud Universiteit in een onderzoek dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Blockchain is versimpeld gezegd een technologie waarbij exact dezelfde digitale administratie kan worden beheerd en bijgehouden door meerdere partijen. De technologie is vooral bekend van de virtuele munt bitcoin.

De manier waarop blockchaintransacties de stem van een kiezer registreert, ondermijnt volgens Hoepman het stemgeheim.

De verkiezingswaarborg van het stemgeheim stelt dat het onmogelijk moet zijn om een uitgebrachte stem te koppelen aan een persoon. Het is volgens Hoepman lastig om dit te waarborgen als tegelijkertijd gecontroleerd moet worden of de stem is uitgebracht door een persoon die kiesgerechtigd is.

Risico

Ook is het onwenselijk om de gebruikte stempassen via een geheime code vast te leggen op een blockchain. Het risico daarvan is dat de geheime koppeling bekend wordt, schrijft Hoepman. Daardoor kan achterhaald worden wie bij een verkiezing of referendum gestemd heeft.

Hoepman noemt het risico dat de geheime code uitlekt "significant", omdat de code niet alleen op de blockchain gepubliceerd wordt, maar ook gebruikt wordt op de apparatuur die de stempassen scant.

Afhankelijkheid

Hoepman schrijft dat het digitaal registreren van stemmen de afhankelijkheid van technologie verhoogt. Ook maakt het hertellen onmogelijk. Daarmee is het verkiezingsproces minder goed te controleren.

De blockchaintechnologie voegt volgens Hoepman alleen waarde toe als het stemproces geregeld zou worden door een betrouwbare centrale partij, en als de volgorde van de uitgebrachte stemmen van belang zou zijn.

Aan beide voorwaarden voldoet een blockchain niet. Het verkiezingsproces wordt in Nederland niet centraal geregeld en de volgorde van de uitgebrachte stemmen is niet van belang. Hoepman onderschrijft dat papier voor de betrouwbaarheid van verkiezingen leidend blijft, omdat stemmen met een stembiljet transparant en controleerbaar is.