DEN HAAG - Wie niet gestoord wil worden door "verkooptelefoontjes", moet dat gemakkelijk en gratis kunnen regelen, vindt de Consumentenbond. De bond pleitte dinsdag voor een goed werkend register van mensen die niet gebeld willen worden. Bedrijven moeten wettelijk worden verplicht zich bij het register aan te sluiten.

De bond komt met het voorstel naar aanleiding van zijn meldpunt "Stop Telefoonterreur ", waar mensen konden klagen over ongevraagde verkooptelefoontjes. Het meldpunt was eind maart drie dagen in de lucht en in die tijd kwamen er 6700 telefoontjes binnen.

Bijna iedereen vindt het heel storend wanneer bedrijven bellen om iets te verkopen. Telefoontjes voor een gift voor een goed doel, of deelname aan een enquête worden als iets minder storend ervaren.

Veel bellers ergerden zich aan het tijdstip waarop werd gebeld en aan het blijven doorvragen als zij duidelijk aangaven geen belangstelling te hebben.