AMSTERDAM – De markt voor MP3-spelers is inmiddels een vervangingsmarkt, waarin jongeren een belangrijke rol spelen. Het downloaden van muziek is vele malen populairder dan het kopen van een cd in een winkel. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek naar het gebruik van MP3-spelers en –bestanden in opdracht van Packard Bell. Voor het onderzoek werden 272 respondenten tussen de 8 en 35 jaar ondervraagd in Nederland.

Vooral mannen blijken een MP3-speler te bezitten. 61 procent van de ondervraagde mannen bezit er één, tegen 39 procent van de ondervraagde vrouwen. Daarnaast geeft een kwart van de mannen én vrouwen aan dat ze van plan zijn een MP3-speler aan te schaffen. Bijna vier op de tien ondervraagde vrouwen heeft geen MP3-speler en is ook niet van plan er een aan te schaffen. In de leeftijdsgroep 8-12 jaar heeft de helft een MP3-speler.

Een kwart van alle ondervraagden heeft al twee keer een MP3-speler gekocht. 5 procent van de ondervraagden tussen de 13 en 17 jaar heeft zelfs al vier MP3-spelers aangeschaft.

Gebruik

MP3-bestanden blijken vooral onderweg of tijdens het sporten te worden beluisterd. Maar liefst 93 procent van de groep tussen 18-24 jaar gebruikt een MP3-speler tijdens het reizen met het openbaar vervoer. Van de jongste groep respondenten (8-12 jaar) luistert 71 procent naar muziek tijdens het fietsen.

Meer dan de helft van alle respondenten zegt naar MP3's te luisteren tijdens het sporten. Verder gebruikt 43 procent van alle respondenten ook thuis op de bank een MP3-speler. In de leeftijdscategorie 25-35 jaar is dit de meest favoriete plek om naar MP3's te luisteren.

Meer dan de helft van de ondervraagden tussen de 13 en 17 jaar gebruikt de MP3-speler dagelijks meer dan 1 uur. Het merendeel van de 25- tot 35-jarigen luistert minder dan 1 uur per dag naar MP3-muziek.

Muziek

Slechts 26 procent van de jongeren tussen de 8 en 17 jaar koopt - naast het downloaden van muziek - ook nog cd's in de traditionele winkel. Bij jongvolwassenen (18-35 jaar) is dit percentage 43 procent. Jongeren tussen de 8 en 17 jaar maken veel gebruik van het illegale circuit om aan muziek te komen: 85 procent geeft aan onder meer op niet-legale wijze MP3-bestanden te downloaden.

Koopgedrag

De meeste ondervraagden geven de voorkeur aan een MP3-speler tussen de 50 en 80 euro (28 procent). Er is minder interesse voor spelers ter waarde van 150-200 euro (5 procent), terwijl spelers van meer dan 200 euro weer populairder zijn (10 procent). Bij aankoop letten de meeste respondenten (44 procent) op kwaliteit; één op de vijf respondenten let vooral op capaciteit of op prijs. Bij nog geen 5 procent van de respondenten speelt het merk een rol.

De belangrijkste motivatie om een nieuwe MP3-speler aan te schaffen verschilt duidelijk per doelgroep. Voor de jongste respondenten (8-12 jaar) is de belangrijkste reden dat het oude model kapot is. Voor de oudste respondenten (25-35 jaar) geldt als belangrijkste argument capaciteitsuitbreiding. Dit argument noemen de ondervraagden tussen de 18 en 24 jaar ook als reden. Uitgebreidere functionaliteiten is de belangrijkste reden voor de aanschaf van een nieuwe MP3-speler bij de groep respondenten tussen de 13 en 17 jaar.