DEN HAAG - De opsporingsdienst FIOD-ECD jaagt op adverteerders die via internet illegale sigaretten aanbieden. De dienst richt zich vooral op internetsites als marktplaats.nl en speurders.nl. De lage prijzen voor de sigaretten duiden volgens de FIOD-ECD op het ontduiken van de verplicht te betalen accijns.

Onlangs nam de FIOD-ECD ongeveer drie miljoen illegale sigaretten in beslag die via internet werden aangeboden. De ontdoken belastingen bedroegen hier 450.000 euro, zo heeft de FIOD-ECD dinsdag bekendgemaakt.