AALSMEER - Politici die nauwelijks een luisterend oor vinden bij jongeren, kunnen nu hun toevlucht nemen tot het jongerenmedium bij uitstek: het sms'je. Tweede-Kamerleden en jongeren kunnen via het nieuwe service sms-debat dagelijks met elkaar van gedachten wisselen over een actueel thema.

Maar echt storm loopt het sinds eind maart nog niet. "We moeten de Kamerleden nog achter de broek aan zitten", erkent M. de Haas, van Dondersteen Media, een van de betrokken partijen bij het project.

Auschwitz

Op de website met een overzicht van de reacties prijken dagelijks een paar bijdragen van scholieren. De inbreng van de Tweede Kamer beperkt zich nog tot een dubbele reactie van PvdA-Kamerlid Verbeet op een stelling over Auschwitz en een paar thema's die drie Kamerleden aandroegen.

Gezien het aantal scholieren, ongeveer tachtig, dat zich in deze proeffase heeft aangemeld, is De Haas wel te spreken over het aantal sms'jes van hun kant. Ze hoopt dat aan het nieuwe discussieforum honderden jongeren mee gaan doen.

De deelnemers kunnen elke dag via een sms-bericht of smsdebat.nl een stelling naar voren brengen. Na het middaguur laat de redactie met een sms'je weten wat de stelling van de dag is, waar de politici en jongeren weer op kunnen reageren. De Kamerleden die meedoen zijn onder anderen Femke Halsema (GroenLinks), John Leerdam (PvdA), Joost Eerdmans (LPF) en Eric Balemans (VVD).