De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over zijn budget. Dat lijkt te klein om goed te kunnen voldoen aan de naderende Europese privacywet AVG, die vanaf 25 mei geldt.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een reactie tegen NU.nl. De autoriteit reageert naar aanleiding van berichtgeving van Reuters, dat een rondgang maakte onder 24 Europese privacywaakhonden.

Zeventien van de 24 ondervraagde instanties zeggen op 25 mei nog onvoldoende financiering of bevoegdheden te hebben om de AVG goed te kunnen handhaven.

De AP heeft niet aan de rondgang van Reuters meegewerkt. De waakhond zegt klaar te zijn om de wet te gaan handhaven, maar vreest wel dat zijn budget niet toereikend is.

"Dat is een punt van zorg", zegt een woordvoerder van de privacywaakhond desgevraagd. "Het aantal aanvragen dat we nu hebben gekregen is al drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, en de wet moet nog van kracht worden."

Nieuwe wet

De AVG verplicht bedrijven om burgers meer toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens te vragen en die burgers daarover duidelijker in te lichten. Elk Europees land heeft een nationale toezichthouder, die op naleving van de wet toeziet.

In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Burgers kunnen bij de toezichthouders terecht met klachten over bedrijven die de wet niet naleven. De waakhonden kunnen bedrijven die de wet overtreden waarschuwen of beboeten met bedragen tot wel 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Meer budget

AP verwijst naar een onderzoek dat het vorig jaar liet uitvoeren in aanloop naar de wet. Een extern adviesbureau schetste toen drie scenario's voor de benodigde capaciteit van de autoriteit.

Bij het scenario 'laag' moet de AP volstaan met 185 werknemers, een gemiddeld scenario vereist 222 werknemers en bij een hoog scenario zou de autoriteit 271 werknemers nodig hebben.

Momenteel heeft de autoriteit 122 medewerkers, laat een woordvoerder weten. Toen het onderzoek vorig jaar werd uitgevoerd, waren dat er nog 72.

AP kreeg destijds budget voor het scenario laag, maar ziet nu meer noodzaak voor het middelste scenario. Nadat de wet is ingevoerd, evalueert AP zijn bezetting en budget met de minister van Justitie. Die wijst het budget toe.

Wet geen obstakel

Omdat de Tweede Kamer al een uitvoeringswet heeft aangenomen, kan AP in Nederland wettelijk toezien op de AVG. In sommige andere Europese landen zijn de nieuwe regels nog niet in de nationale wet opgenomen, waardoor instanties in die landen niet kunnen handhaven.

AP zegt ook dat het al zijn interne processen op orde heeft. Zo kan het klachten van burgers behandelen en communiceren met de interne functionarissen bescherming persoonsgegevens, die bepaalde grote bedrijven vanaf 25 mei moeten hebben.

Ook zal AP vanaf 25 mei uit eigen beweging onderzoek naar bedrijven doen, om te zien of zij de wet naleven.