AMSTERDAM - Het aandeel gebruikers van een zogenaamde 'pop-up killer' is het afgelopen halfjaar gestegen van 49 procent naar 56 procent van alle Nederlandse internetgebruikers. Omgerekend naar absolute aantallen zijn er dus ruim 5 miljoen internetters die gebruik maken van dergelijke software, dit blijkt uit een onderzoek van Blauw Research .

Een pop-up killer onderdrukt internetpagina's die zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch in een nieuw venster worden geopend. Deze pop-ups worden met name gebruikt om advertenties op een (soms indringende) manier aan de gebruiker te tonen.

Naarmate men intensiever gebruik maakt van internet wordt er dan ook vaker gebruik gemaakt van een pop-up killer; ruim tweederde van de breedbandgebruikers geeft aan gebruik te maken van pop-up killers. Het gebruik van de pop-up killer in de Google Toolbar blijkt met name onder jongeren populair te zijn, terwijl oudere Internetnetgebruikers vaker de pop-up killer uit Internet Explorer gebruiken.

In 2004 vond ongeveer 10 procent van de mediabestedingen op internet plaats in de vorm van pop-ups, goed voor 6,6 miljoen euro.