De gezondheidszorg is de enige sector waar het gevaar van datalekken en andere digitale bedreigingen van binnenuit groter is dan van buitenaf.

Dat concludeert Verizon Communications na een internationaal onderzoek naar digitale bedreigingen.

In totaal vindt 56 procent van de digitale incident plaats van binnenuit. Datalekken betreffen in de meeste gevallen (79 procent) medische informatie, gevolgd door persoonsinformatie (37 procent).

In een kwart (24 procent) van de gevallen gaat het om misbruik door medewerkers. Daarbij misbruiken werknemers hun rechten om ongeoorloofd in systemen en gegevens te kijken. Het motief is vaak nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld naar het dossier van een bekende van de zorgprofessional of naar een beroemde patiënt.

Barbie

Deze week kwam naar buiten dat medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag mogelijk ongeoorloofd in het dossier van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie, hebben gekeken. De ziekenhuis en de Nederlandse privacywaakhond onderzoeken de zaak.

In 35 procent van de gevallen vindt een datalek plaats na een menselijke fout. Het gaat dan vaak om gevoelige informatie die aan de verkeerde persoon wordt verstrekt.

In de gezondheidssector onderzocht Verizon in totaal 750 digitale incidenten. In ruim twee derde daarvan (536 gevallen) ging het om een datalek.