UTRECHT - Rekeningen die blijven liggen, huurachterstanden, leningen die nog moeten worden afgelost. Betalingsachterstanden lopen soms zo ver op dat mensen niet meer weten hoe zij hun schulden moeten betalen. Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) wil die groep helpen met de nieuwe website www.zelfjeschuldenregelen.nl.

De website helpt mensen met schulden met het maken van een begroting, het berekenen van wat zij kunnen aflossen en het benaderen van schuldeisers. Het Nibud heeft de site ontwikkeld met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Financiële problemen

Eerder deze maand bleek uit het jaarverslag van de NVVK dat het aantal huishoudens met financiële problemen verder is gestegen. In 2004 klopten 39.000 mensen aan bij een gemeentelijke kredietbank om een schuldregeling te treffen.

Dat is ruim 13 procent meer dan in 2003. Het aantal wettelijke schuldsaneringen is het afgelopen jaar met bijna eenderde toegenomen tot bijna 14.000. Een huishouden dat hulp zoekt, heeft gemiddeld een schuld van 15.000 euro en heeft ongeveer elf schuldeisers.

Tips

Veel mensen weten niet hoe zij hun financiële problemen het beste kunnen aanpakken. De site geeft tips en er staan voorbeelden op van brieven waarmee zij schuldeisers kunnen benaderen om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

Het is de bedoeling dat de consument zijn schulden met behulp van de site helemaal aflost. Niet iedereen zal daarin slagen. Daarom staan er ook de adressen op van instanties waar mensen dan kunnen aankloppen. Het Nibud raadt hen aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeentelijke kredietbank of het maatschappelijk werk.