Het kabinet trekt te weinig geld uit voor de uitvoering van de nieuwe inlichtingenwet waarover woensdag een referendum wordt gehouden, stellen experts uit de internet- en telecomsector.

De twintig miljoen euro die beschikbaar is voor het massaal aftappen van internetverkeer en telefoons is bij lange na niet voldoende, waarschuwen experts in het FD.

Volgens Ludo Baauw, bestuurder van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP), is alleen al voor de opslag van alle data die inlichtingendiensten onder de nieuwe wet mogen verzamelen 1,5 miljoen euro per jaar nodig.

Ook het aannemen van netwerkspecialisten en data-analisten gaat miljoenen kosten, net als de aanpassingen die bedrijven moeten maken aan hun netwerken. Zeker als grotere geografische gebieden worden afgetapt - iets waar de wet specifiek op gericht is - zal het budget snel op zijn. IT-beveiliger Frank Breedijk rekent in de krant uit dat 20 miljoen dan net genoeg is voor tachtig taps op wijkniveau.

Kosten provider

Bovendien vrezen providers en hostingbedrijven dat zij zelf flink moeten toeleggen op toekomstige taps. "De overheid heeft een vaste vergoeding vastgesteld van zo'n €25 per tap, maar ik ben zeker €1500 kwijt", aldus CEO Alex Bik van hostingbedrijf BIT. Bedrijven zijn verplicht mee te werken aan aftapverzoeken van de overheid. 

SP-Kamerlid Ronald van Raak erkent dat de ''Commissie Stiekem" de financiële paragraaf van de zogeheten sleepwet ''met de natte vinger" heeft geschreven. Leden van de commissie hebben echter geheimhoudingsplicht en kunnen niet dieper op de wet ingaan. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken blijft erbij dat 20 miljoen euro per jaar toereikend is.