Google heeft sinds mei 2014 in totaal bijna 54.800 url's uit zijn zoekresultaten verwijderd op basis van het recht om vergeten te worden.

Dat blijkt uit het transparantierapport van Google, dat het bedrijf maandag uitbreidde met meer details.

Met het recht om vergeten te worden kunnen gebruikers aan zoekmachines verzoeken om onterecht belastend of achterhaald materiaal te verwijderen.

Sinds het recht in mei 2014 van kracht is gegaan, heeft Google in Nederland 117.000 url's in behandeling genomen, waarvan 54.800 url's zijn verwijderd. Een bijkomend aantal van 17.000 url's wordt nog onderzocht.

In de laatste zes maanden van 2014, het eerste halfjaar nadat het recht om vergeten te worden van kracht ging, heeft Google de meeste url's verwijderd: 16.000. Sindsdien verwijdert het bedrijf ongeveer 12.000 links per jaar.

Verzoeken

Het aantal url's waarvan mensen verzoeken of Google ze offline kan halen, neemt gestaag af. In het eerste halfjaar ging het nog om 38.000 links. In 2015 daalde dat met 29 procent naar bijna 27.000.

In 2016 en vorig jaar nam het aantal url's dat Google in behandeling nam met respectievelijk met 8,4 en 3,6 procent af vergeleken met het jaar daarvoor. In 2017 ging het om bijna 24.000 url's, waarvan er daadwerkelijk 11.700 werden verwijderd.

In de eerste zeven weken van 2018 heeft Google 3.469 url's in behandeling genomen. Het bedrijf verwijderde 1.725 daarvan (49,7 procent) uit zijn zoekresultaten.

Europa

In totaal heeft Google sinds 2014 ruim 2 miljoen links verwerkt. In 44 procent van de gevallen (888.000 url's) werd het verzoek ingewilligd. Jaarlijks moet Google uit heel Europa ruim 450.000 url's beoordelen.