Mensen zijn de afgelopen jaren niet meer e-books gaan lezen. Het percentage steeg vanaf 2012, maar kwam in 2014 tot stilstand.

Dat is één van de uitkomsten uit een onderzoek naar leesgedrag van Nederlanders van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor het rapport Lees:Tijd werden tussen 2006 en 2016 dagboekgegevens van ruim elfduizend Nederlanders geanalyseerd.

Het SCP schrijft dat mensen nog steeds het meest op papier lezen. In 2015 werd gemiddeld 50 minuten per dag gelezen, waarvan 31 minuten van papier. De leestijd van papier liep sinds 2013 wel iets terug. Toen was het nog gemiddeld 36 minuten per dag.

Van de Nederlanders leest 21 procent alleen van schermen. Het gaat met name om jongeren en middelbaar- en hoogopgeleiden. Schermlezers kenmerken zich daarnaast door relatief veel affiniteit met technologie en goede digitale vaardigheden.

Een computer is het populairste scherm voor lezen, gevolgd door de tablet, smartphone en e-reader. Het lezen vanaf een scherm wordt vaak gecombineerd met ander mediagebruik. Dat geldt voor 45 procent van de gevallen. Bij lezen van papier ligt dat percentage op 33 procent.