DEN HAAG - Digitaal rechercheren bij de politie wordt snel volwassen. Alle op te leiden politiemedewerkers krijgen voortaan scholing op dit terrein. Digitaal rechercheren wordt ook een aparte afstudeerrichting op de recherchescholen, zodat er een voortdurende aanwas is van specialisten.

Ook komt er een speciaal team dat aanvallen van hackers en cyberterroristen op computers van energiebedrijven en de luchtvaart moet bestrijden.

Dat zijn enkele uitkomsten van het Nationaal Actieprogramma Digitaal Rechercheren dat een jaar geleden van start is gegaan. Volgens het Nederlands Politie Instituut heeft het landelijk projectteam een stevig fundament gelegd om het digitaal rechercheren verder uit te bouwen.

Projectteam

In het projectteam werken onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het ministerie van Binnenlandse Zaken samen. Ook bedrijven als KPMG, Cap Gemini, CMG, Atos Origin en Ordina zijn bij de ontwikkeling van de plannen betrokken.

Het projectteam heeft TNO-management opdracht gegeven een loopbaanbeleid te ontwikkelen voor de digitale rechercheurs. Dat moet voorkomen dat deze specialisten na enkele jaren naar het bedrijfsleven overstappen, zoals de afgelopen jaren schering en inslag was. Veranderingen door computerDe opkomst van de computer heeft het politiewerk ingrijpend veranderd. Niet alleen de opkomst van internetcriminaliteit maakt het nodig dat de politie meer expertise in huis heeft. In bijna elk rechercheonderzoek worden computers, mobiele telefoons of organizers in beslag genomen die relevante informatie kunnen bevatten.

Alle politiemedewerkers krijgen daarom een cd-rom met basiskennis over digitaal rechercheren. Een interactief programma traint de politiemensen om in een kantoor digitale informatiedragers op te sporen en deze vervolgens na inbeslagname te onderzoeken.

11 september

Naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten in september heeft het projectteam ook een actieplan tegen cyberterrorisme opgesteld. Bij het korps landelijke politiediensten en het NFI is hiervoor al extra capaciteit vrijgemaakt.

Besloten is ook tot de oprichting van een Hacking Emergency Response Team (HERT) dat opzettelijke aanvallen op de nationale infrastructuur moet bestrijden. De aanleiding is de kwetsbaarheid van computersystemen van water- en energievoorzieningen, de luchtvaart, banken, ziekenhuizen en de telecomsector.

Het HERT moet ook in actie komen bij incidenten als gijzelingen, ontvoeringen en liquidaties als snel hoogwaardige kennis op het gebied van digitaal rechercheren nodig is. De organisatie krijgt enkele tientallen deskundigen die voor een deel op oproepbasis werken. Het projectteam wil samenwerken met het bedrijfsleven en de wetenschap zodat ook uit die sectoren kennis en expertise beschikbaar komt.