Ouderen zijn steeds vaker op sociale media te vinden. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het gebruik van deze platforms, met name in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar, een hoge vlucht heeft genomen.

Van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie gaf 64 procent dit jaar aan, in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek actief te zijn geweest op sociale media. Dat is een stijging van maar liefst 40 procentpunt ten opzichte van vijf jaar eerder.

Ook het gebruik van sociale media van mensen ouder dan 75 nam in rap tempo toe tot 35 procent. In 2012 ging het nog maar om 12 procent en vorig jaar om 22 procent.

Ouderen roeren zich ook steeds nadrukkelijker op sociale netwerken als Facebook. Van de 65- tot 75-jarigen maakt 34 procent hier gebruik van, een toename van 22 procentpunt ten opzichte van vijf jaar geleden. Bij de 75-plussers nam het aandeel toe tot ruim 17 procent, ruim 15 procentpunt meer dan in 2012.

Buitenshuis

De ouderen zijn ook buitenshuis, op hun smartphone of tablet, steeds vaker online. 61 procent van de 65- tot 75-jarige internetgebruikers en 33 procent van de 75-plussers maakte daar in 2017 gebruik van. Vijf jaar eerder ging het nog om respectievelijk 16 en 4 procent.

Ouderenbond ANBO is niet verbaasd over de cijfers, die bevestigen wat uit eigen onderzoek van de bond ook al naar voren kwam. Dat onderzoek liet zien 'dat niet alleen de jongere senioren, maar ook de 80-plussers het nut en de noodzaak van digitale ontwikkelingen erkennen'.

"Leeftijd is gewoon een nummer en de mythe van een groep die achterblijft, is opnieuw ontkracht door de cijfers van het CBS”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Ouderen vinden sociale media een goede manier om nieuwe contacten en nieuwe kennis op te doen.