Ruim negen op de tien leraren in het voortgezet onderwijs maken zich zorgen over het gebruik van sociale media door leerlingen. Iets meer dan de helft van de leraren denkt dat de schoolprestaties hier onder lijden.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek (pdf) van DUO Onderwijsonderzoek & Advies, waarvoor 1.318 leraren werden ondervraagd.

40 procent van de onderwijzers zegt zich 'grote zorgen' te maken, en nog eens 53 procent heeft 'enigszins zorgen' over het gebruik van sociale media.

Ruim driekwart van de leraren denkt dat apps als Facebook, Snapchat en WhatsApp zorgen voor een verminderd concentratievermogen. Ook vrezen veel leraren dat sociale media zorgen voor stress, minder nachtrust en sociale druk.

Overigens denkt 62 procent van de leraren dat het gebruik van sociale media ook positieve gevolgen kan hebben. Het gaat dan vooral om snellere communicatie, toegenomen sociale contacten en betere toegang tot informatie.

Smartphonegebruik

Ruim de helft van de leraren ergert zich aan het smartphonegebruik van leerlingen, maar toch zien veel leraren ook een positieve rol weggelegd voor de smartphone in de klas. 51 procent denkt dat het gebruik van smartphones tijdens de les "een verrijking voor het onderwijs" kan zijn, en 38 procentvindt dat de smartphone nog vaker moet worden ingezet voor onderwijsdoeleinden.

Nagenoeg alle docenten (98 procent) hanteren al regels voor het gebruik van smartphones in de klas. Meestal mogen kinderen hun telefoon alleen gebruiken voor specifieke opdrachten, of moeten ze helemaal in de tas blijven. 18 procent van de docenten laat hun leerlingen de smartphone inleveren.