AMSTERDAM - Het aantal meldingen van ongewenste e-mailberichten (spam) met kinderporno is het afgelopen jaar ruim verviervoudigd ten opzichte van 2003. Dat constateert het Meldpunt Kinderporno op Internet in het jaarverslag.

"Steeds meer Nederlanders ontvangen in hun mailbox spam waarin wordt geadverteerd voor kinderporno", weet de organisatie. "Vaak zijn er al voorbeeldfoto's van kinderporno bijgesloten en staat in de e-mail een verwijzing naar een website met afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen."

Ook in 2003 zag het meldpunt al een flinke groei van deze vorm van spam. Die ontwikkeling heeft zich vorig jaar flink doorgezet. Aan de groei van het aantal aangiftes van kinderporno in Nederland is wel een einde gekomen. Het meldpunt deed afgelopen jaar 107 keer aangifte van verspreiding van kinderporno bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Vorig jaar werden er nog 208 zaken bij dit politiekorps neergelegd.

De meeste kinderporno komt uit het buitenland, stelt het meldpunt vast. "De meeste meldingen in 2004 hadden betrekking op afbeeldingen op buitenlandse sites", zo staat in het jaarverslag. Het betroffen met name sites uit de Verenigde Staten, Korea en Rusland. Het aantal aangiftes voor kinderporno op sites op servers in Rusland is in 2004 ruim verdubbeld.

Vorig jaar ontving het Meldpunt Kinderporno op Internet in totaal 6.322 meldingen van kinderporno. De organisatie deed van 4.765 gevallen aangifte bij het KLPD of buitenlandse meldpunten.

Het totaal aantal meldingen uit binnen- en buitenland van kinderporno is in 2004 met ruim 5 procent gestegen. Het totaal aantal aangiftes met ruim 20 procent. "Verhoudingsgewijs is er bij de meldingen vaker sprake geweest van kinderporno", concludeert het meldpunt. "Dit komt door de enorme toename van spam met kinderpornografische inhoud."

/LINK
Jaarverslag Meldpunt Kinderporno (PDF)