Defensie, scholen en bedrijven gaan intensief samenwerken om de kennis op het gebied van cybersecurity te verbeteren en te vergroten. 

Het ministerie van Defensie kondigde de samenwerking aan tijdens de NAVO-oefening Cyber Coalition.

''Samenwerking is belangrijk. Samen moeten we Nederland veiliger maken", stelt Hans Folmer, commandant van het Defensie Cyber Commando (DCC).

Defensie beschermt zijn eigen digitale netwerken, maar mag ook offensieve operaties uitvoeren bijvoorbeeld door in een militaire operatie computersystemen of een wapensysteem van een tegenstander te beïnvloeden. Interne en externe veiligheid zijn volgens Defensie meer dan ooit verweven.

''De snelheid waarmee crises opkomen en de toegenomen verscheidenheid en complexiteit hiervan vragen ook van Nederland om een krijgsmacht die meer kan, met als doel een veiliger Nederland in een veiliger Europa en een veiligere wereld.”

Defensie wil daarom met partners cyberinformatie en specifieke kennis delen, vergaren en benutten. En daarbij zijn niet alleen whizzkids en specialisten welkom, maar ook leerlingen van Regionale Opleidingscentra (ROC´s). 

Cyber Coalition

Bij de Cyber Coalition-oefening worden  zowel militaire als civiele systemen digitaal aangevallen. Een aantal bedrijven zoals Thales, KPN, Siemens en CGI neemt deel aan deze twee weken durende oefening.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ''Er zijn steeds meer digitale bedreigingen. Om Nederland techproof te maken, moeten we ons daartegen wapenen. Daarvoor moeten we samenwerken: kennis delen, personeel uitwisselen en de volgende generatie met cyberkennis opleiden."

Bij de ROC's kunnen op deze manier opleidingen worden verbeterd met de suggesties uit bedrijfsleven en Defensie en het zorgt voor betere perspectieven op een baan. ''We weten dat er in deze beroepstak een groot tekort is aan mensen. Samen willen we mensen vooral bewust maken van dreigingen in de digitale omgeving en ze leren om abnormaal gedrag te herkennen. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor programmeren", aldus Folmer.

Defensie heeft al soortgelijke afspraken met onder meer andere departementen, universiteiten en hoge scholen.