Het referendum over de 'aftapwet' zal op 21 maart 2018 plaatsvinden.

Dat heeft de referendumcommissie op dinsdag bekendgemaakt. Het referendum valt daarmee op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen.

Er werd al langer gedacht dat het referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zou plaatsvinden, omdat wetgeving verplicht dat een referendum samenvalt met de eerstvolgende verkiezing. De referendumcommissie moest echter nog formeel instemmen met de datum.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) legt vast dat alle soorten internetverkeer ongericht afgetapt mogen worden. Daarnaast krijgen inlichtingendiensten de bevoegdheid om meer mensen te hacken.

Op 1 november maakte de Kiesraad bekend dat er een referendum over de Wiv zal plaatsvinden, nadat er 417.000 mensen een verzoek hiertoe hadden ondertekend. Bij dit referendum kunnen stemmers zeggen of ze voor of tegen de wet zijn. 

De kabinetspartijen hebben gezegd de uitslag van het raadgevende referendum naast zich neer te gaan leggen.

Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?
103
Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?