Er komt definitief een referendum over de 'aftapwet', die de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft om internetverkeer af te tappen.

Dat maakt de Kiesraad woensdag bekend op een persconferentie in Den Haag.

In totaal ondertekenden ruim 417.000 mensen het verzoek om een raadgevend referendum. Uit een steekproef van de Kiesraad bleek dat 92 procent van de ingezonden handtekeningen geldig was. Dat betekent dat er naar schatting 384.000 geldige verzoeken werden ingediend, ruim meer dan de benodigde 300.000.

Het referendum vindt waarschijnlijk plaats op 21 maart 2018, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar een speciale commissie moet nog zijn goedkeuring geven voordat die datum definitief wordt vastgelegd.

Invoering

Eerder op woensdag meldde NRC Handelsblad dat de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de aftapwet formeel heet, wordt uitgesteld tot 1 mei 2018. Eigenlijk zou de wet op 1 januari in werking treden.

Er worden nog mensen gezocht voor de nieuwe Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, die aftapverzoeken moet goed- of afkeuren. Dat duurt langer dan verwacht.

De partijen die het nieuwe kabinet vormen hebben gezegd sowieso door te willen gaan met de aftapwet, omdat deze naar hun mening essentieel is voor de veiligheid van Nederland. Critici van de wet denken echter dat de gegevens van veel onschuldige burgers zullen worden verzameld, en dat dat een onacceptabele inbreuk op de privacy zal vormen.

Het referendum dat volgend jaar plaatsvindt is raadgevend. Dat betekent dat de uitslag niet bindend is. Het nieuwe kabinet wil de huidige referendumwet helemaal schrappen, dus vermoedelijk zal de volksraadpleging over de aftapwet voorlopig de laatste zijn.

Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?
103
Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?