De invoering van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) wordt uitgesteld tot 1 mei 2018.

Dat staat in een brief van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gericht aan de Tweede Kamer.

De wet zou origineel ingaan op 1 januari 2018. Het duurt echter langer om kandidaten te selecteren voor de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Deze commissie moet vooraf bekijken of de inzet van bevoegdheden als het onderscheppen van internetverkeer rechtmatig is.

Om de 'aftapwet' is veel te doen. De nieuwe wet geeft inlichtingendiensten onder meer ruimere bevoegdheid om data te onderscheppen op de kabel. Tegenstanders vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data te verzamelen.

Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?
103
Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?

Referendum

De Kiesraad stemde onlangs in met een verzoek voor een raadgevend referendum over de Wiv. In totaal ondertekenden 417.000 mensen het verzoek om het referendum. Volgens een steekproef was 92 procent van de handtekeningen geldig.

Hoogstwaarschijnlijk vindt het referendum plaats op 21 maart 2018, maar een speciale commissie moet hier nog formeel mee instemmen.

"Het kabinet zal de uitslag van het referendum in overweging nemen, conform de bepalingen van de Wet raadgevend referendum", schrijft Ollongren in de brief. "Het kabinet doet dit zorgvuldig."