Met een omvangrijke oefening is de afgelopen dagen getest of er in Nederland goed wordt gereageerd op grootscheepse aanvallen via het internet. Met zo'n digitale aanval kan bijvoorbeeld het stroomnet worden platgelegd.

De oefening moet aantonen in hoeverre Nederland gewapend is tegen cyberaanvallen vergelijkbaar met de internationale aanvallen Wannacry en Petya eerder dit jaar.

Tijdens de test is gebleken dat de samenwerking tussen overheid en vitale sectoren ''een stevige basis heeft'' om Nederland digitaal veilig te houden, aldus de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Patricia Zorko. Zij benadrukt dat het belangrijk is om regelmatig te oefenen ''om de digitale dreigingen het hoofd te blijven bieden''.

Meerdere ministeries deden mee en zo'n zestig organisaties uit belangrijke sectoren, van kernenergie en chemie tot drinkwater en telecommunicatie.

Bij de oefening werd een nationale crisis gesimuleerd, waarbij een centraal team de aansturing deed. Sommige deelnemers aan de oefening deden mee vanaf hun eigen werkplekken.

Resultaat

Het is onduidelijk wat de exacte conclusie na de oefening is. Twee jaar geleden werd een vergelijkbare oefening uitgevoerd, waarbij het resultaat tevens niet bekend werd gemaakt. 

Het nieuwe kabinet wil dit jaar tientallen miljoenen euro's extra investeren in cybersecurity.