De helft van de Nederlanders steunt de nieuwe 'aftapwet', die inlichtingendiensten meer bevoegdheden zal geven om het internet af te luisteren. Naar alle waarschijnlijkheid vindt begin volgend jaar een referendum plaats over de wet.

Uit een peiling van I&O Research, waar de NOS donderdag over schrijft, blijkt dat 30 procent van de Nederlanders tegen de wet is. Vooral ouderen steunen de aftapwet: van de 65-plussers is 61 procent voor, terwijl minder dan 20 procent tegen is.

Onder jongeren is dat omgekeerd: 32 procent van de 18- tot 24-jarigen is voor, terwijl bijna de helft tegen is. In totaal zegt 20 procent van de ondervraagden nog geen mening te hebben over de wet.

Een groep actievoerders verzamelde in de afgelopen maand ruim 300.000 handtekeningen voor een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de aftapwet formeel heet. De Kiesraad moet de geldigheid van de handtekeningen nog verifiëren.

Regeerakkoord

In de afgelopen maand is de steun voor de aftapwet afgenomen, blijkt uit de peiling van I&O. Vorige maand was nog 60 procent van de Nederlanders voorstander van de aftapwet, maar de campagne tegen de 'Sleepwet' lijkt daar beweging in te hebben gebracht.

De ondervraagden zijn nu ook een stuk beter op de hoogte over de inhoud van de wet. 55 procent van de mensen zegt daar minstens redelijk goed van op de hoogte te zijn. Nog eens 34 procent weet dat er een referendumcampagne over de wet is, maar weet niet of nauwelijks waar het over gaat. In totaal is de helft van de Nederlanders zeker van plan om te gaan stemmen.

Kiezers volgen over het algemeen de mening van hun partij, blijkt uit de peiling. Alleen D66-kiezers zijn voorstander van de wet, terwijl de partij zelf in de Tweede Kamer felle kritiek had op het ongerichte afluisteren van internetverkeer en de bewaartermijn van drie jaar voor verzamelde gegevens.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord al afgesproken om de aftapwet snel te evalueren. Een onafhankelijke commissie gaat binnen twee jaar kijken of de wet voldoet en of de privacy van burgers niet te vaak wordt geschonden.