Het verzoek om een raadgevend referendum te houden over de 'aftapwet' is inmiddels meer dan 300.000 maal ondertekend. 

Dat valt maandag te lezen op de website van de initiatiefnemers. De geldigheid van de handtekeningen moet nog worden gecontroleerd door de Kiesraad. Als er inderdaad minstens 300.000 geldige handtekeningen zijn ingezameld, zal het referendum waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De petitie tegen de 'Sleepwet', zoals de initiatiefnemers de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) noemen, kan nog tot en met 15 oktober worden getekend.

Tijdens een eerdere fase moesten al ruim 10.000 handtekeningen opgehaald worden. Toen bleek ruim 10 procent van de handtekeningen ongeldig te zijn.

Controversieel

De nieuwe Wiv geeft de AIVD en MIVD de bevoegdheid om grote hoeveelheden internetverkeer te verzamelen en te doorzoeken, bijvoorbeeld op zoek naar terroristen. Daarvoor moeten de minister en een speciale commissie wel hun goedkeuring geven.

Het wetsvoorstel was al sinds zijn introductie controversieel. Onder meer de Raad van State, Autoriteit Persoonsgegevens en Raad voor de Rechtspraak vonden het voorstel te ver gaan. Zij wilden vooral dat het toezicht op de inzet van de meest vergaande bevoegdheden zou worden versterkt, en dat verzamelde gegevens minder lang zouden worden bewaard.

Toch kwam de wet uiteindelijk vrij gemakkelijk door de Tweede en Eerste Kamer. Een groep Amsterdamse studenten startte de referendumactie omdat zij vrezen dat de gegevens van veel onschuldige burgers zullen worden verzameld en bewaard.

Advies

Bij een raadgevend referendum kan de Nederlandse bevolking zich voor of tegen de wet uitspreken. Het kabinet kan echter kiezen om de uitkomst naast zich neer te leggen. Dat gebeurde ook bij het vorige referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

De grens van 300.000 handtekeningen Wiv-referendum leek lange tijd niet gehaald te worden. Maar nadat Arjen Lubach vorige week in zijn satirische nieuwsprogramma aandacht besteedde aan de petitie, ging het aantal handtekeningen ineens snel omhoog.