Een groep congresleden van beide Amerikaanse partijen werkt aan wetgeving die strengere eisen zou stellen aan het gebruik van gegevens die zijn verzameld door de inlichtingendienst NSA.

Zoals in 2013 bleek uit onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, verzamelt de NSA grote hoeveelheden data door internetverbindingen buiten de VS af te luisteren.

Zo worden soms ook gegevens van Amerikanen opgevangen. Daarover ontstond in de VS veel commotie, omdat het doel van de NSA eigenlijk is om inlichtingen te verzamelen over buitenlandse dreigingen.

In de voorlopige versie van de nieuwe wetgeving, die is ingezien door Reuters, staat dat gegevens over Amerikanen in strafonderzoeken alleen nog mogen worden ingezien met een gerechtelijk bevel. Die beperking geldt echter niet voor onderzoeken naar terrorisme of spionage door buitenlandse mogendheden.

Privacy

Burgerrechtenbewegingen vinden dat een gerechtelijk bevel in alle gevallen nodig zou moeten zijn. Zij willen bovendien dat de beperking permanent wordt gemaakt. In de huidige versie van de nieuwe wetgeving geldt de beperking alleen voor de komende zes jaar.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten zich nog buigen over het voorstel. Dat zal vermoedelijk opnieuw leiden tot een verhitte discussie over de balans tussen privacy en veiligheid.

Eerder dit jaar stelden Republikeinse senatoren voor om de spionagebevoegdheden van de NSA te hernieuwen zonder nieuwe beperkingen op te leggen. Het Witte Huis heeft daar zijn steun voor uitgesproken, maar sommige Republikeinen willen juist dat er grote veranderingen worden doorgevoerd.