AMSTERDAM - Na anderhalf jaar heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag in een bodemprocedure de ruzie beslecht tussen Gretta Duisenberg en columnist Luuk Koelman. De rechter concludeerde dat de column die Koelman op 16 oktober 2003 schreef, niet onrechtmatig is.

De rechtbank stelde dat de column scherp van toon was, maar dat het fictieve karakter duidelijk genoeg naar voren kwam.

Dwangsom

Duisenberg eiste direct na verschijning van de column een rectificatie en spande een rechtszaak aan. De rechtbank gaf haar in kort geding gelijk en beval Koelman de column van de website te verwijderen op een dwangsom van 1000 euro per dag. Koelman kon zich niet vinden in die uitspraak en begon een bodemprocedure.

Seksueel contact

In de column 'Het menselijk schild in Ramallah' schrijft Koelman onder meer dat de Palestijnse oud-leider Arafat een Israëlische vergeldingsactie minder erg vindt dan seksueel contact met Gretta Duisenberg. Ook zou haar man Wim, de voormalig president van de Europese Centrale Bank (ECB), minder spannend zijn in bed dan de Palestijnse oud-leider.

Naïef

Koelman heeft verheugd gereageerd op de uitspraak. "Het was even spannend, want je weet nooit of gelijk hebben ook gelijk krijgen is." Hij heeft geen spijt van van wat hij geschreven heeft. "De tekst was niet bedoeld om te kwetsen. Ik vond de hele strijd van Duisenberg naïef en dat heb ik op humoristische wijze willen opschrijven."

Grofheid

Gretta Duisenberg is erg teleurgesteld. "Kennelijk kan iedereen schrijven wat hij wil zonder rekening te houden met het gevoel van anderen. Die column is van zo'n grofheid, dat heeft niets met mijn werk te maken."

Grenzen van meningsuiting

Haar advocaat, O. Trojan, voegt daar aan toe: "De rechtbank in Breda gaf mevrouw Duisenberg eerder gelijk in het door haar aangespannen kort geding. De stand is nu gelijk getrokken. De rechtbank in Amsterdam heeft nu geoordeeld dat de column door de beugel kan, vooral vanwege het humoristische karakter. Of de grenzen van meningsuiting zijn overschreden kan worden voorgelegd aan het Hof."

Trojan ziet daar wel kansen. "Het is de vraag of een onnodig grievende column rechtmatig wordt vanwege het humoristische karakter. In de jurisprudentie is daar weinig steun voor te vinden."