De pensioenfondsen vrezen de kosten die zij moeten gaan betalen voor DigiD en MijnOverheid. Het gebruik van de platformen was gratis, maar veel instanties van de overheid en semi-overheid moeten vanaf volgend jaar naar gebruik betalen.

Kosten voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid worden tot nu toe betaald door de Rijksoverheid en de verschillende ministeries. Dat verandert op 1 januari: dan moeten overheden als gemeentes en semi-overheden als pensioenfondsen zelf gaan betalen voor het gebruik van de systemen.

Instanties gaan dan 14 cent betalen per keer dat een burger succesvol inlogt op DigiD. Ieder bericht dat naar de inbox van MijnOverheid wordt gestuurd, gaat 57 cent kosten.

'Brievenpost goedkoper'

Dat gaat pensioenfondsen jaarlijks zeker 2 miljoen euro kosten, meldt De Volkskrant. Dat schrijft de Pensioenfederatie, belangenbehartiger van de fondsen, in een brandbrief aan Bas Eenhoorn, de Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

De pensioenfondsen vinden vooral de 57 cent per verstuurd bericht via MijnOverheid te hoog. "20 cent zou redelijk zijn. Met dit tarief kunnen we beter onze berichten weer per post versturen", zegt directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie.

Andere opties

De pensioenfondsen tekenen in oktober een nieuw contract voor het gebruik van DigiD bij overheidsbedrijf Logius, beheerder van DigiD en MijnOverheid. Dat hoeven de fondsen niet, maar dan verliezen zij ook hun inlogmogelijkheid. Daardoor staan de fondsen volgens de Pensioenfederatie voor het blok.

Toch zouden de hoge kosten volgens Riemen van de Pensienfederatie op termijn voor versnippering kunnen zorgen. Waar DigiD bedoeld was als universele oplossing, zijn pensioenfondsen straks wellicht goedkoper uit met een zelfontwikkeld inlogsysteem, of een systeem van bijvoorbeeld een bank.

Gemeenten

Ook de Nederlandse gemeenten gaan zelf betalen voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG verwacht een totale jaarlijkse kostenpost van 20 miljoen euro.

In juli eiste de VNG al dat het Rijk dat bedrag zou compenseren. De overheid blijft vooralsnog echter onderzoeken hoe de kosten van DigiD en MijnOverheid naar gebruik kunnen worden doorbelast aan de verschillende instanties.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de betalingen nodig zijn "om deze infrastructuur veilig en bruikbaar in stand te houden".