DEN HAAG - De Tweede Kamer is het er niet mee eens dat de Europese Commissie een richtlijn over patent op software wil doordrukken. Een motie van VVD-Kamerlid Örgü, waarin erop wordt aangedrongen de ontwerprichtlijn in te trekken, werd donderdag met algemene stemmen aangenomen.

Over de richtlijn wordt al jaren gesteggeld tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Tegenstanders van de richtlijn vrezen, dat kleine innovatieve bedrijven in een nadelige positie komen ten opzichte van de grote multinationale ondernemingen.

Opnieuw

De Europese Commissie honoreerde het verzoek van het europarlement niet om na de verkiezingen van dat parlement en de toetreding van tien nieuwe lidstaten de hele procedure opnieuw te beginnen.

Akkoord

Eurocommissaris McCreevy heeft donderdag in het europarlement nog eens uitgelegd waarom hij dat niet wil. Hij eist dat de Europese ministerraad een besluit neemt. Die beslissing is telkens uitgesteld. Sinds mei ligt er een zogeheten 'politiek akkoord', dat de ministers korte tijd later normaal gezien als hamerstuk bekrachtigen.

Chaos

Volgende week is er een nieuwe poging. Als Nederland of een ander land tegen stemt, zit de zaak opnieuw vast."Een chaos" noemt McCreevy die situatie, al vindt hij dat vooral een probleem voor de ministers en niet voor hem.

Diplomaten wijzen erop dat het wegstemmen van een eerder bereikt politiek akkoord vergaande consequenties heeft. ,,Als je een akkoord kunt openbreken, wat is dat dan nog waard?'', aldus een bron.